Vazdušne pumpe, crijeva, raspršivači i filteri

Crijevo za vazdušnu pumpu 1m (na mjeru) Vazdušne pumpe, crijeva, raspršivači i filteri
Crijevo za vazušnu pumpu (na mjeru) Funkcija: - crijevo povezuje vazdušnu pumpu koja se nalazi van akvarijuma i korner filter koji se nalazi unutar akvarijuma ili - crijevo povezuje vazdušnu...
0,89 
Korner filter Sobo XY-2010 Vazdušne pumpe, crijeva, raspršivači i filteri
Ugaoni filter je akvarijumski filter sa više slojeva filtracione mase koji se povezuje na vazdušnu pumpu uz pomoć gumenog crijeva i obezbjeđuje pored filtracije i aeraciju akvarijuma. Karakteristično...
10,95 
Korner filter Sobo XY-2008 Vazdušne pumpe, crijeva, raspršivači i filteri
Ugaoni filter je akvarijumski filter sa više slojeva filtracione mase koji se povezuje na vazdušnu pumpu uz pomoć gumenog crijeva i obezbjeđuje pored filtracije i aeraciju akvarijuma. Karakteristično...
7,99