OSTALA OPREMA ZA AKVARIJUME

FILTER VATA XY1832 Filter materijali za akvarijume
XY-1832 je filter medijum za mehaničku i biološku filtraciju vode u akvarijumu. Optimalana porozost omogućuje nesmetan protok vode kroz filter i istovremeno zadržava mehaničke nečistoće. Struktura...
4,79  5,99 
Pijesak za akvarijume 1kg Pijesak za akvarijume
Dekoracija za akvarijume ( U napomeni navedite boju koju želite)
3,49