Hrana za ribice biljojede

Dajana Pet Flora flakes 100ml Hrana za tropske ribice
• Specijalna lisnata hrana za ribice • Posebno namjenjena biljojednim ribcama • Sadrži algu Spirulinu • Pakovaje: 100ml
2,79